Winput
/

 

 

Ledarskapsutveckling & Management Consulting

 

WiNPUT säkerställer det strategiska förändringsarbetet i praktiken. Med erfarenhet av process- och organisationsutveckling i kombination med förändringshantering skapar vi struktur och driv, och får strategier att komma till liv.

Vi tillför såväl tillfälligt som långvarigt stöd åt personer i ledande ställning samt åt befattningshavare med permanent övergripande ledningsansvar som ansvarar för organisationens ledningssystem. Vi hjälper enskilda befattningshavare och ledningsgrupper att fatta välgrundade beslut.

 

 

Strategiskt förändringsarbete
& Ledningsstöd

 

Ledarskapsutveckling

 

"Mellanmål" - matnyttigt för mellanchefer

Inför ett förändringsarbete ger sig ofta intuitionen först till känna. När man känner att verksamheten behöver förändras för att nå önskat resultat är det viktigt att reda ut de bakomliggande orsakerna.

I ett strategiskt förändringsarbete är ledarskap och delaktighet två nyckelfaktorer.

Varför - och på vilket sätt - tar verksamhetens affärsidé egentligen skada? Var börjar man? Hur sätter man fingret på vad som behöver förändras, och hur driver man på bästa sätt igenom det?

Vi driver tillsammans med ledningsgrupper  förändringsarbete för att skapa vinnande organisationer och team där alla arbetar mot samma mål.

Att driva en verksamhet är ett stort ansvar. Såväl syfte/affärsidé som vision och mål ska uppfyllas på bästa sätt. Som VD har du fått ett stort förtroende och förmånen att leda verksamheten. 
 
Att känna sig själv och förstå sin egen ledarroll och ledarstil är mycket viktigt. Hur leder du och varför gör du på det sättet? Är ledarstilen den bästa för din verksamhet, för dig själv och för dina medarbetare? 

Att förstå hur olika medarbetare fungerar gör att du kan situationsanpassa ditt ledarskap och få en högre utväxling.

Att vara mellanchef är ingen enkel uppgift. Ofta har du själv en eller flera chefer samtidigt som kanske en eller flera chefer i sin tur rapporterar till dig. Hur balanserar man ledarskap och ansvar då?

Att via sin arbetsgivare få tillgång till ett externt bollplank kan göra susen. Möjligheten att ventilera sitt arbete och ledarskap med en oberoende person som kan komma med handfasta tips och idéer har visat sig vara värdefullt. Allt kanske man inte vill eller bör prata med sin chef om. Din chef kan i sin tur få input om hur arbetsplatsen på bästa sätt kan ta hand om dina behov utan att för den skull informera om vad som sägs under bollplankssamtalen.

Vi erbjuder

Förstudie
Vi tar del av verksamhetens affärsidé, vision, mål, värderingar och policys. Vi definierar också vilka intressen som ligger bakom förändringsbehovet.
Analys
Sammanställningar, tester,  dokumentation och analys.

Åtgärdsförslag
Förslag till åtgärder, handlingsplan, tidsplan för genomförande samt resursallokering.

Genomförande

Förmedla tankar och känslor i organisationen inför förändringen samt säkerställa förankring hos de som berörs av förändringen.

Kompetensutveckling

Föreläsningar, utbildning, kurser för enskilda personer eller grupper som syftar till att tillsammans med ledaren/ledarna i en organisation sätta fokus på-, öka förståelsen för- samt ge svar på frågorna ovan.

Plan

Att gemensamt arbeta fram en plan som syftar till att bygga en positiv verksamhetskultur i vilken medarbetarna utvecklas och som tar tillvara allas potential.

Bollplank

Vi har precis de bollplank mellanchefer behöver. Mellanmål kallar vi det. Våra Mellanmål gör gott & är nyttiga för att kunna prestera. Vi lyssnar, stödjer och kommer med handfasta tips och idéer för att kunna ta verksamheten till nya nivåer.

Chefer som erbjuder sina underställda mellanchefer mellanmål kan i sin tur få input om hur arbetsplatsen på bästa sätt kan arbeta för att ta hand om mellanchefernas behov utan att för den skull informera om vad som sägs under samtalen.