Winput
/

 

 

Arbetsrätt & HR-frågor

 

WiNPUT hjälper arbetsgivare och privatpersoner att lösa arbetsrättsliga frågor genom rådgivning, samt driver specifika uppdrag och personalärenden. Det kan röra sig om avslutning av anställning, individuell- eller facklig förhandling, uppstart-, nedläggning- eller övergång av verksamhet. Inom vårt kompetensområde ryms bl.a. anställningsvillkor, lön, ledighet, uppsägning och skadestånd.

Vi hjälper företag och organisationer att arbeta effektivt och professionellt med HR-frågor. Detta gör vi genom att driva och ta ansvar för specifika uppdrag/personalärenden samt genom att erbjuda seminarier och utbildningar inom HR och arbetsrätt. Vi välkomnar alla med behov av arbetsrättsligt stöd i sitt arbete.

 

HR-konsult på strategisk eller operativ nivå

HR-konsult som tillfällig förstärkning

  • tillföra kompetens som den egna verksamheten saknar
  • hjälpa i ett specifikt personalärende
  • ersätta en HR-medarbetare som tillfälligt är borta från verksamheten

 

 Tillfällig HR-expertis & Projektledning

 HR-stöd & Specifika uppdrag

Ibland har en verksamhet behov av ett kompletterande stöd till sina HR-medarbetare. En HR-konsult kan skapa fokus på en fråga eller ett projekt, och hjälpa den egna HR-funktionen att utvecklas.

Mindre verksamheter har ofta inte behov av- eller ekonomiska förutsättningar att ha en egen HR-funktion men kan ibland behöva råd och stöd i olika personalsituationer, eller diskutera olika typer av personalfrågor.